Công ty Sài Gòn cứu trợ bão lụt tại Phú Yên năm 2009

Từ sự ủng hộ của khách hàng công ty đã trích một phần lợi nhuận và cũng xin thay mặt toàn thể quý khách, Công Ty đã đại diện đi đến từng thôn,xã trong mùa bảo lụt để trao ít quà nhỏ sau thiên tai.

Bà con ở các thôn, xã gởi lời " chân thành cảm ơn các anh, chị, em đã quan tâm , giúp đỡ bà con sau cơn bão"

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đến khách hàng đã ủng hộ những sản phẩm của công ty Sài Gòn.

Liên hệ với chúng tôi

048 262 2544
saigonjapan@gmail.com
saigonjp.thucpham
 
 

Địa chỉ shop

Saitamaken kawaguchishi angyoryonegishi 549-1
カ)サイゴン 10310-22481731