Quý khách vui lòng gửi file đặt hàng tại đây:
 

ĐẶT HÀNG

SAIGON CO.,LTD

Địa Chỉ : Saitamaken kawaguchishi angyoryonegishi 549-1

Tel:  048 262 2544 

Fax:  048 262 2544

SoftBank: 090 9804 2562 hoặc 080 3603 9897  au 080 3127 5198

Websile: www.saigonjp.com 

Email: saigonjapan@gmail.com

Tài khoản bưu điện : カ)サイゴン 10310-22481731

Liên hệ với chúng tôi

048 262 2544
saigonjapan@gmail.com
saigonjp.thucpham
 
 

Địa chỉ shop

Saitamaken kawaguchishi angyoryonegishi 549-1
カ)サイゴン 10310-22481731